הצטרפות לסדנת היכרות ללא תשלום

קישור זום לסדנה ישלח למייל, לא נדרש כ.אשראי